Hoppa till innehåll

Allting handlar inte om dig!

  Foto: Henrik Hermansson

  Henrik Hermansson gav under våren ut sin debutbok: en filosofisk betraktelse över ett egocentrerat samhälle som frammanar ett nytt eller snarare klassiskt bildningsideal. Måndagen den 7 mars, 18:00 hör du honom berätta om boken Allting handlar inte om dig själv här och nu under Klubb Mikrokosmos.

  I slutet av januari kom boken Allting handlar inte om dig själv här och nu. Det är en betraktelse av ett samhälle som drabbas av allt större historielöshet, där människor snarare söker sig inåt mot egot än försöker förstå sin omgivning. Författaren heter Henrik Hermansson. Han menar sig genom litteraturen kunna gripa sig an de stora frågorna i tillvaron och har som en programförklaring på sin bok skrivit : ”En bok om den historielösa självupptagenheten och det tidlösa bildningsidealet, eller spaningen efter det sanna, sköna och rätta”.

  Henrik Hermansson uppfattade det som att människor runt omkring honom blev alltmer självupptagna och att det i hög grad ansågs normalt och uppmuntrades.

  – Inom skolan, politiken, kulturen och en mängd andra områden förutsätts vi idag utgå från oss själva och ha oss själva som måttstock. Jag funderade också på hur det kommer sig att så många bästsäljare på bokmarknaden idag är självhjälpsböcker.

  Framför allt har Henrik Hermansson i sin research för boken läst filosofiska och vetenskapliga artiklar om hur vi tänker och hur människans hjärna är konstruerad.

  – Sedan bygger boken på saker jag läst och på andra sätt erfarit under många år, innan bokidén föddes.

  Han tänker att formen främst knyter an till den genre som han valt för sin framställning.

  – Jag har nog på gott och ont valt en ovanligt fri form, då jag varken försöker presentera fakta eller övertyga andra kring någon särskild livsåskådning. Jag gör inte några akademiska anspråk.

  Henrik Hermansson poängterar att Allting handlar inte om dig själv här och nu inte heller är en fiktiv bok utan att han filosoferar runt en aspekt av världen.

  – Jag försöker helt enkelt filosofera kring samhällsutvecklingen idag, något jag anser vara en bristvara. När man försöker filosofera rör man sig kanske i ett gränsland, där indelningen i fack- eller skönlitteratur blir otillräcklig.

  I en presentation på Boktugg berättar Henrik Hermansson att han alltid skrivit skönlitterärt och att han vid sidan av det fasta arbetet tagit frilansuppdrag både inom text och bild. Under två decennier arbetade Henrik Hermansson för Jönköpings kommun men kommer från den 1 mars att vara Region Jönköping läns litteraturutvecklare. Han skriver romaner, noveller och poesi och mångsidiga (Allting handlar inte om dig här och nu är 582 sidor) filosofiska verk.

  – Jag skriver så ofta jag har möjlighet. Det viktigaste är att på ett eller annat sätt hålla språket och fantasin levande.

  Författaren menar att mängden skrivande pendlar, ibland några minuter en kväll, ibland flera timmar i streck under en ledig dag eller under semestern.

  – Jag ser inte skrivandet som ett extrajobb, utan som ett slags rekreation, där jag kan tänka och fantisera fritt bortom vardag och arbete.