Om Jönköpings litteraturhus

Jönköpings litteraturhus är en scen där litteraturintresserade kan verka och utvecklas och läsning och litteraturskapande mötas.

Det är ett hus för olika litterära konstformer, där bildskapande har en naturlig plats. Särskild vikt läggs vid att lotsa unga människor in i läsning och litterärt skapande.

Litteraturhuset är en plats för generationsöverskridande samtal där yttrandefriheten värnas och där alla välkomnas att vara en del i den litterära verksamheten på demokratiska grunder.

Verksamheten i huset omfattar bland annat läsningar, seminarier, föreläsningar, utställningar, workshops, uppsökande verksamhet samt arbetsplatser för medlemmar.

Litteraturhuset verkar för att bidra till att den kulturella arenan i länet ska växa och stärkas genom att skapa och delta i kreativa och nyskapande samarbeten med andra aktörer i kommunen och länet, såväl som i Sverige och internationellt.

Besök Jönköpings litteraturhus
Syrgasvägen 7, Kvarteret Ödlan