Hoppa till innehåll

Jönköpings litteraturhus at the fringe

  Under fredagen genomförde föreningens verksamhetsansvarige Gunnar Källström och dess sekreterare Peter Nyberg ett samtal under Tranås at the fringe. Rubriken var ”Att skapa en kreativ kulturell zon”.

  Peter Nyberg och Gunnar Källström. Foto: Camilla Mollung

  Samtalet handlade i hög grad om Gunnars visioner för Jönköpings litteraturhus och om hur han tänker på föreningen som ett verktyg att föra debatt. En utgångspunkt för honom är att författare tagit ett steg tillbaka i samhällsdebatten men att han i Jönköpings litteraturhus namn är beredd att driva och samtala runt olika samhällsfrågor. Det kommer bland annat att ske genom Klubb Mikrokosmos, en litterär salong första måndagen varje månad.

  Peter Nyberg och Gunnar Källström. Foto: Camilla Mollung

  Gunnar berättade också om Jönköpings litteraturhus olika projekt: Skrivarhubben, nyöppningen av antikvariat UNO, Plats för skrivprojekt, Platsens författare och om den allra bästa kulturupplevelsen: att ensam läsa en bok.

  Samtalet spelades in av Litteraturcentrum KVU, lyssna på Peter och Gunnar här: