Hoppa till innehåll

Konferensen Föreställningar om Framtidens lärande

Två workshop-dagar, 10-11 november 2022, Jönköping University

INBJUDAN
Projektet Exploring Ethics and Value in Educational Data-Driven Practices bjuder
härmed in representanter för olika sektorer inom lärande och utbildning till två
utvecklingsdagar.
Vi som leder projektet:
Teresa Cerratto-Pargman, Stockholm Universitet
Ylva Lindberg, Jönköping University
Anders Buch, VIA University College, Aarhus

VARFÖR?
Digitala transformationer i samhället förändrar också professioner med
anknytning till utbildning och lärande. Vi vill erbjuda möjligheter för att
formulera framtidens utbildning tillsammans över professionsgränser. Vi vill
samla olika aktörer i anknytning till utbildning för att diskutera och skapa
berättelser om hur framtidens digitala och data-drivna praktiker kan komma att
se ut. Vi menar att detta är viktigt för att utveckla ett förhållningssätt till en
mycket snabb digital utveckling och vara med och påverka framtidens lärande.

VEM?
Vi välkomnar:

  • aktörer inom utbildningssektorn, såsom personal inom förskola,
    förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskola,
    sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning,
  • aktörer inom kultursektorn, såsom representanter för bibliotek, muséer,
    kulturskolor och teaterverksamhet.
  • aktörer inom IT och EdTech-branschen.

NÄR och HUR?
Workshop-dagarna arrangeras den 10-11 november 2022 vid Jönköping
University. Vi träffas hela dagar från kl. 9.00 till 17.00.
Dag 1 kommer att vara ett tillfälle att möta internationella forskare som
intresserar sig för digital framtid och utbildning. Under denna dag kommer vi
också dela in oss i arbetsgrupper och påbörja arbetet med att skapa narrativ om
framtiden.
Dag 2 inleds av två experter inom gestaltning av framtiden för att sedan övergå
till kollaborativt utforskande i skrivargrupper. Varje grupp får en mentor.
Dagarna kommer att gå parallellt med den nationella skrivarfestivalen där temat
framtidens lärande står i fokus. I samverkan med skrivarfestivalen kommer en
prissumma till bästa framtidsberättelse att delas ut. Vi planerar även en
publicerad samlingsvolym i utbildningssyfte.

ANMÄLAN
Anmäl dig snarast!
Eventet bygger på att vi tar del av samma underlag och att vi successivt skapare
en gemensam förståelse bland deltagarna för kunskapsområdet och
aktiviteterna. Vi prioriterar därför anmälningar för båda dagarna.
Vi bjuder på lunch och fika båda dagarna.
MER INFORMATION
För mer information om projektet och deltagandet kan du kontakta Ylva
Lindberg, ylva.lindberg@ju.se